Behandling af angst i Århus & omegn

Hvad er angst?

Angst er en følelsesmæssig tilstand. Den er kendetegnet ved en intens følelse af frygt, bekymring eller ubehag. Angst er en normal reaktion på stressende eller truende eller situationer, men når den bliver vedvarende, overdreven eller begynder at påvirke dit daglige funktionsniveau, kan det blive en decideret angstlidelse.

I den kropsterapeutiske behandling af angst arbejder jeg med at skabe balance i dit nervesystem gennem berøring, tryk og afspænding af åndedræt og muskulatur. Først når der er ro kroppen, kan vi sammen arbejde med de påvirkninger og tankemønstre, der sætter din angstreaktion i gang.

Hvad er symptomerne på angst?

Symptomer på angst kan variere, men kropsligt ligger symptomer tæt op ad stress. 

 • Fysiske symptomer: Hjertebanken, åndedrætsbesvær, sveden, rysten og skælven, svimmelhed eller svaghed, mavesmerter, kvalme, muskelspændinger, træthed og udmattelse.
 • Kognitive symptomer: Overdreven bekymring, rastløshed eller følelse af spænding, konstante eller gentagne negative tanker, koncentrationsbesvær eller nedsat evne til at tænke klart, frygt for at miste kontrollen.
 • Følelsesmæssige symptomer: Panikanfald eller angst for at få et panikanfald, følelse af frygt, nervøsitet eller ubehag, irritabilitet, rastløshed, følelse af overvældelse.
 • Adfærdsmæssige symptomer: Undgåelsesadfærd, hvor man forsøger at undgå situationer eller steder, der udløser angst, hyppig eller unødvendig kontrol af fremtidige situationer, nervøsitet eller rastløshed, søvnproblemer eller mareridt.

Hvornår opstår angst?

Årsagerne til angst kan være forskellige for hver person, og der kan være flere faktorer, der spiller ind på, om man udvikler angst. 

Helt overordnet skyldes angst en kombination af medfødt sårbarhed og belastninger i livet. Så selvom angst i en vis grad er arvelig, er de vigtigste årsager psykologiske og sociale forhold under opvæksten og senere i livet.

 • Traumer og livsstilsbegivenheder: Tidlige traumatiske oplevelser, eksempelvis misbrug eller vold, kan øge sårbarheden over for angst senere i livet. Stressende livsbegivenheder kan også udløse angstsymptomer.
 • Personlighedsfaktorer: Personer med visse personlighedstræk, såsom tendens til at være ængstelige, perfektionistiske eller tilbøjelige til at bekymre sig meget, kan være mere tilbøjelige til at udvikle angst.
 • Kognitive faktorer: Måden, hvorpå en person tænker og fortolker verden omkring dem, kan bidrage til angst. Negative tankeprocesser, overdreven bekymring og katastrofetanker kan forstærke angstsymptomer.
 • Genetik og arvelighed: Der lader til at være en vis arvelig komponent for udvikling af angst. Har man nære familiemedlemmer med en angstlidelse, er der en højere risiko for selv udvikle angst.
 • Biologiske faktorer: Udskillelsen af serotonin og noradrenalin i hjernen, kan ved nogle ubalancer spille en rolle i udviklingen af angst. Bestemte områder af hjernen, såsom amygdala, der er ansvarlig for behandling af frygt og angst, kan også have betydning for udviklingen
 • Miljømæssige faktorer: Stressfulde eller traumatiske begivenheder i ens miljø, såsom opvækst i en dysfunktionel familie eller belastende arbejdsforhold, kan bidrage til udviklingen af angst.
 • Angst som følgediagnose: Angstsymptomer kan opleves som overliggende symptomer på andre sygdomme eksempelvis ADD/ADHD og autisme

Hvordan behandler man angst med kropsterapi?

Hvis du er ramt af angst, er det essentielt at arbejde med kroppen i behandlingen. Som Manuvision kropsbehandler arbejder jeg gennem nervesystemet, da det er herigennem kroppen sanser og mobiliseres. Sagt med andre ord; kroppen reagerer hurtigere på et sanseindtryk, end hovedet kan nå at bremse eller ændre en negativ tanke. Som kropsbehandler arbejder jeg sammen med dig om at skabe kontakt til kroppen gennem tryk, massage og afspænding af muskler og åndedræt. Når kroppen har fundet ro, kan vi arbejde med hovedets forestillinger, der holder fat i angsten.

Vi kommer derfor til at arbejde med følgende:

 • Kropsbevidsthed: Jeg hjælper dig med at blive mere opmærksom på de kropsfornemmelser, der kan være forbundet med angst. Her arbejder vi både med vejrtrækningsmønstre, muskelspændinger eller andre fysiske symptomer.
 • Åndedrættet: At arbejde med og afspænde åndedrættet er essentielt, hvis nervesystemet skal påvirkes. Det meste at dette arbejde foregår på briksen, men der vil være en række vigtige erfaringer, du kan tage med dig tilbage og benytte efter behandlingen.
 • Kropsbevægelse og øvelser: Mange med angst ønsker at få hjemmeøvelser med hjem for at kunne arbejde med at minimere angsten i hverdagen. Her arbejder vi sammen om at finde nogle specielt tilpassede øvelser til dig, som du kan føle dig fortrolige med.
 • Grænsesætning: En del af angstproblematikken kan ligge i, at det er svært at sætte grænser for sig selv. Derved bliver grænserne gentagne gange overskredet, hvilket kan medføre tab af kontrol med angstsymptomer til følge. I Manuvision kropsterapi arbejder vi med at skabe en sund grænsesætning, så du bliver bedre til at bevare dit personlige rum, så du bedre kan fungere i hverdagen.

Kan jeg få tilskud til behandling af angst?

Jeg samarbejder i dag med enkelte forsikringsselskaber, som har godkendt Manuvision kropsterapi som en egnet behandlingsform mod en række lidelser. Her tilbydes forsikringstagerne behandlingsforløb, som er afgørende for deres vej ud af stress og angst. Ofte tilbydes klienterne kombinationsbehandling, som består af kombinerede kropsterapeut- og psykologbehandlinger.