Behandling af depression i Århus & omegn

Kropsterapi mod depression

Depression er en alvorlig psykisk tilstand, der påvirker dig kropsligt, mentalt og følelsesmæssigt. Det er mere end blot at føle sig nedtrykt eller trist i perioder. Depression er en vedvarende tilstand, der påvirker din daglige funktion og livskvalitet, da der er mangel på energi og ressourcer.

Ved hjælp af kropsterapi kan jeg hjælpe med at genskabe kontakten til kroppen, så der er mulighed for at genaktivere energien i de områder, der er lukket ned.

Hvem bliver ramt af depression?

Depression er en almindelig psykisk lidelse, der spænder over et bredt spektrum af lidelser – fra de milde tilfælde til mere alvorlige og langvarige tilfælde. Undersøgelser viser, at omkring 17-18% af den danske befolkning vil opleve depression på et eller andet tidspunkt i deres liv, hvilket gør det til en udbredt sygdom. Den kan påvirke mennesker i alle aldre. Der er en tendens til, at flere kvinder end mænd lider af depression.

Hvad er symptomerne på depression? 
De findes en lang række symptomer på depression, hvoraf de vigtigste inkluderer:
  • tristhed
  • håbløshed
  • tab af interesse eller glæde
  • træthed og søvnproblemer
  • ændringer i appetit og vægt
  • nedsat energi og manglende overskud
  • nedsat koncentrationsevne
  • lavt selvværd
  • skyldfølelse
  • irritabilitet

Symptomer kan vare fra uger til måneder, og netop varigheden kan være ekstremt opslidende på dem, som er ramt depression. Man kan under en depression også opleve meget konkrete fysiske reaktioner. Hvis din krop er stresset, kan du opleve at dine muskler er overspændte. Det modsatte er tilfældet under depression – her vil musklerne være ”underspændte”, da kroppen er i energiunderskud. Tilbageholdte følelser manifesterer sig nemlig som spændinger i kroppen eller, i tilfældet af depression, som mangel på spændinger.

Hvad skyldes depression?

Årsagerne til depression er komplekse og involverer en kombination af genetiske, biologiske, miljømæssige, psykologiske og sociale faktorer. Hvis du har været udsat for belastende livsbegivenheder, kronisk stress, hormonelle ændringer, ensomhed, traumer, genetisk disposition og visse medicinske tilstande kan din risiko for depression øges.

Depression kan desuden opstå, hvis du undertrykker dine følelsesmæssige reaktioner, som kan være udløst af vanskelige omstændigheder, gamle traumer eller stress. Disse følelser kan være så svære at rumme, at du afskærer dig fra dem. Tilstanden
 påvirker os både kropsligt, mentalt og følelsesmæssigt. Det skyldes, at den del af nervesystemet, der normalt er ansvarlig for mobilisering og alarmberedskab i kroppen, er inaktiv. De vitale dele af nervesystemet er “kollapset”, typisk som følge af langvarig stress, hvor kroppen har brugt alle sine ressourcer på at holde sig kørende i et unaturligt højt tempo.

Hvordan behandles depression traditionelt? 

Depression behandles ofte med antidepressiv medicin og/eller forskellige former for samtalebehandling (psykoterapi). Medicinen kan være et nødvendigt tiltag for ”at få næsen oven vande”, så det er muligt igen at deltage i en hverdag.

Samtaleterapien kan hjælpe med en forståelse for, hvorfor depression har ramt. Derudover arbejdes med fokus på problemløsning for at hjælpe med at ændre negative tankemønstre og udvikle copingstrategier, så risikoen for tilbagefald minimeres.

Hvordan behandler man depression med kropsterapi?

I kropsterapien arbejder jeg med at få vækket de dele af kroppen, som er underspændte. Det sker i høj grad ved at arbejde med åndedrættet og samtidig ved at aktivere de muskelgrupper, der kan genskabe energien i kroppen, så livsmod og livslyst kan vende tilbage i kroppen.

I den kropsterapeutiske behandling af depression arbejder jeg på at genoprette nervesystemet og frigøre vejrtrækningen. Åndedrættet er tæt forbundet med, hvordan vi udtrykker vores følelser, så når vi får bevægelse i åndedrættet, får vi også kontakt til de følelser, der kan være svære at komme i kontakt med og udtrykke. Behandlingen giver mulighed for at opnå forbindelse til den energi og de positive følelser, der ligger bag den depressive tilstand.

Kan jeg få tilskud til behandling af depression?

Jeg samarbejder i dag med enkelte forsikringsselskaber, som har godkendt Manuvision kropsterapi som en egnet behandlingsform mod en række lidelser. Her tilbydes forsikringstagerne behandlingsforløb, som er afgørende for deres vej ud af stress og depression. Ofte tilbydes klienterne kombinationsbehandling, som består af kombinerede kropsterapeut- og psykologbehandlinger.