BEHANDLING AF FYSISKE SKADER i Århus & omegn

Kropsterapi mod fysiske skader

Kropsterapi kan være en effektiv behandlingsform ved en lang række akutte fysiske skader samt ved kroniske lidelser herunder sportsskader, rygproblemer, nakkesmerter, knæproblemer og skulderskader. Under behandlingen identificeres det spændingsmønster, der ligger til grund for din skade. Herefter fokuserer behandlingen på at lindre smerterne og genoprette den nødvendige bevægelsesfrihed, så kroppen kan yde så optimalt som muligt.

Hvilke problemer kan kropsterapi afhjælpe?

  • Ryg- og nakkesmerter
  • Skulder-, albue- og håndledsproblemer
  • Hofte-, knæ- og fodproblemer 
  • Migræner (læs mere om migrænebehandling her)
  • Gigtsygdomme
  • Fordøjelsesproblemer
  • Følgevirkninger efter operationer
  • Graviditets- og efterfødselskomplikationer og meget andet.

Hvordan behandler fysiske skader med kropsterapi?

Nogle skader ved vi, hvor kommer fra; ”jeg var ude at løbe i skoven og vrikkede rundt” eller ”jeg var i gang med at flytte og løftede en kasse, der var alt for tung”. Her er den udløsende årsag kendt, og behandlingen vil derfor som oftest rette sig mod det område, som er ramt ex. den forstuvede fod eller lændesmerterne. Det er dog sjældent tilstrækkeligt kun at behandle det område, som er overbelastet.

De fleste skader har det med over tid at inddrage flere dele af kroppen. Hvis du eksempelvis forstuver højre fod, medføre det, at venstre fod belastes mere i en periode. Når din ene fod belastes mere end den anden, vil hofte-/bækkenområdet blive belastet, hvilket igen medfører at din lænd skal kompensere. Slutteligt ender smerten i ryggen og nakken. Derfor er min tilgang altid, at ja, det beskadigede område skal behandles. MEN hvis ikke behandlingen kommer omkring de områder, som har kompenseret for skaden, så risikerer du at stå med et nyt problem kort tid efter. Derfor er HELE kroppen altid i fokus, når jeg behandler skader og andre fysiske lidelser.

Hvordan behandler man ryg- og nakkesmerter med kropsterapi?

Ryggen og nakken udgør kroppens centrale bærende søjle, og ofte er det her, vi oplever smerte, når vi er under pres. Nogle oplever kortvarige problemer, mens andre oplever længerevarende kroniske problemer såsom Morbus Scheuermann, Scoliose, discus prolaps mv.

Stress og andre psykiske belastninger smerte kan også føre til spændinger, smerte og nedsat bevægelighed i ryg og nakke. Herudover kan tryk på spinalnerverne, som udspringer fra rygmarven, også forårsage problemer andre steder i kroppen, da det kan belaste organer og muskelgrupper. Behandlingen identificerer disse steder og påvirker dem for at lindre smerter og spændinger i ryggen, nakken og lænden.

Behandlingen starter typisk med at undersøge forsiden af kroppen for at identificere spændinger og kompenserende spændinger, som kan blokere for effektiv behandling af ryggen, nakken og lænden. Jeg har altid fokus på frigørelse af vejrtrækning og omkringliggende led, de begge dele kan hjælpe med at reducere spændinger i ryg og nakke.

Hvordan behandler man smerter i skulder, albue og håndled?

Årsagen til smerter i skuldrene kan være både fysiske og mentale spændinger. Skulderen er en kompleks struktur med mange muskler og sener og er mindre stabilt og mere sårbart end mange andre led i kroppen. Spændinger i skuldrene kan påvirke albuer og håndled og føre til tilstande som tennisalbue, golfalbue og musearm. Da skuldrene er ”kroppens øverste vedhæng” involverer behandling af smerter i skuldrene en undersøgelse af balancen mellem de to skuldre, muskulaturen i ryggen og spændinger i hoften.

Smerter i albuer og håndled kan ofte spores tilbage til spændinger i skuldrene, som kan påvirke armenes bevægelsesfrihed og måden, hændernes arbejde bliver understøttet på. Tennisalbue og musearm er smerter på ydersiden af armen, mens golfalbue er smerter på indersiden af armen. Behandling af smerter i albuer og håndled involverer at få kæden af de tre led til at arbejde bedre sammen ved at afspænde og åbne skuldrene og skabe gennemstrømning i vævet omkring dem samt skabe flow i lymfesystemet.

Typiske lidelser i skuldre og arme er: rotatorcuffsyndrom, skulderimpingement, skulderbursitis, tennis- og golfalbue, “Musearm” & carpaltunnelsyndrom

Hvordan behandler man smerter i hofte, knæ og fødder med kropsterapi?

Årsag til smerter i hofter, knæ og ankler skal ofte findes fødderne og i den samlede koordinering i de fire kropsdele. Derfor fokuserer min behandling også på samtlige led i ben og hofter, hvis du oplever smerter i blot det ene led. På den måde mindskes risikoen for overbelastning, smerter og spændinger.

Knæsmerter opstår typisk på grund af en belastning, der overstiger det, knæet er designet til. Det sker ofte, når ankler og hofter er for låste, og knæet derfor trækker en større del af læsset, end det kan håndtere. Skaber man større frihed og fleksibilitet i ankler og hofter, mindskes belastningen på knæene, og risikoen for smerter mindskes.

Smerter i anklerne kan skyldes en mangel på bevægelighed og styrke i fødderne og anklerne, fordi vores moderne livsstil begrænser vores fodens naturlige bevægelighed. Ved at skabe bevægelighed i fødder og ankler kan man styrke dem og gøre dem mere modstandsdygtige over for skader. Behandlimgen kan hjælpe med at skabe bevægelighed og fleksibilitet i anklerne og mindske smerter og stivhed.

Smerter i hofter kan også skyldes stivhed i fødderne og manglende bevægelighed i hofteleddet. Behandlingen kan hjælpe med at skabe den nødvendige frihed og bevægelighed i hofteleddet og derved mindske smerter og ubehag i området.

Typiske belastninger i hofte, ben og fødder er: slidgigt, bursitis/betændelse, meniskskader, løberknæ & hælspore/plantar fasciitis

Spiller psyken en rolle ved fysiske skader?

Ja! Der vil altid være en påvirkning af psyken, når du får en fysisk skade. Det kan være, at konsekvensen af din skade ikke er stor, og at du hurtigt er tilbage på fuld skrue igen – og så er den psykiske påvirkning kortvarig og minimal. Men hvis du eksempelvis er aktivt udøvende løber og har fået en kraftig forstrækning af dine ledbånd, så kan en 4-8 ugers pause betyde ALT for dit mentale velbefindende. Den daglige løbetræning er væk, din pause fra arbejdet, deltagelse i forårets løb forsvinder ud i horisonten etc.

Og hvis du har prøvet at få et kraftigt lændehold, ved du, at ALLE aktiviteter i din hverdag bliver påvirket: stå ud af sengen, sidde i bilen, sidde/stå på arbejde, købe ind, løfte børnene, deltage i fritidsaktiviteter mv. – ja, selv det at gå på toilet kan være udfordrende! Jo flere dage der går med skavankerne, jo mere begynder det at påvirke dit humør. Du sover dårligere og er derfor mere uoplagt i dagtimerne, det kan være lunten bliver kortere overfor dine nærmeste, du kan ikke udføre dit arbejde tilfredsstillende, du bliver nødt til at trække på hjælp fra dine nærmeste og dine kollegaer – alt sammen noget, der påvirker humøret og din mentale tilstand. Hvis du oplever længevarende fysiske skader, vil du typisk også opleve, at du mentalt bliver mere og mere udfordret i takt med, at skaden påvirker kroppen.