Professionel Kropsterapi i Aarhus & omegn

Kropsterapi

Leder du efter en behandlingsform, som kombinerer viden fra den etablerede behandlerverden og samtidig benytter sig af den sidste nye viden om behandling af fysiske og følelsesmæssige belastninger via nervesystemet, så er kropsterapi måske den rette løsning for dig.

HVAD ER KROPSTERAPI?

Kropsterapi er en helhedsorienteret behandlingsform, der skaber rum til det enkelte menneske.

For mig som kropsterapeut er det helt essentielt, at man som klient modtages og behandles som et individ. Du er din egen med din egen unikke personlige historie, egne muligheder og udfordringer – alt sammen noget som kræver en individuelt tilpasset behandling, som er målrettet – og det er præcis det, kropsterapien tilbyder.

Hvad går kropsterapi ud på?


Som det fremgår af ordet, er kropsterapi ”terapi gennem kroppen”. Du har måske oplevet at tale dine problemer til rette med en kompetent fagperson men samtidig oplevet, at kroppen stadig reagerer uhensigtsmæssigt, når du står i forskellige situationer. Det kan være som en angstreaktion i en overfyldt butik, som åndedrætsbesvær og trykken for brystet, når du skal præsentere et indlæg eller følgerne efter en fysiske skade, som trods vedvarende behandling og træning ikke vil komme sig.

Her tilbyder kropsterapien at se kroppen som en helhed, hvor der uanset problemer er en konstant dialog mellem krop og hoved, og hvor således er svært kun at behandle den ene del, hvis man vil komme sine problemer til livs. Der er også min erfaring, at (næsten) uanset om et problem er fysisk eller psykisk betinget, så er der et kropsligt spor, der skal håndteres – og det hjælper kropsterapien med.

HVAD kan kropsterapi bruges til?

Kropsterapi kan bruges til behandling af alt fra elitesportsudøvere til stress- og traumeramte – og alle andre, der søger behandling af skavanker eller ubalancer i krop og sind. Behandlingen er altså relevant, uanset om du har fysiske skader eller mentale udfordringer.

Via nervesystemet skildrer kroppen både det fysiske og mentale velvære, og da kropsterapien netop arbejder med at behandle via nervesystemet, er det muligt at påvirke med en lang række lidelser, skader og skavanker.

Hvordan foregår en behandling?

Alle behandlinger starter med en kort samtale. Ved den første behandlingsgang fylder samtalen mere, da det er vigtigt, jeg får et grundigt billede af de udfordringer, du kommer med. Herefter fortsætter behandlingen på briksen, hvor du ligger iført undertøj, eller hvad du er tryg i, med et tæppe over dig. 

Undervejs behandlingen kan der dukke temaer op, som jeg vender med dig, og som kan give en bedre forståelse for, hvorfor din krop reagerer, som den gør. I behandlingen kombineres dybdegående og pulserende massage, der afspænder hele kroppen, med åndedrætsteknikker, ledmanipulation, zonetryk og aktivering af lymfesystemet.

Til sidst ligger du et kort øjeblik for dig selv, hvorefter behandlingen afsluttes.

Hvorfor vælge kropterapi?

Hvis følelserne ikke får lov at blive udtrykt, så er der kun et sted de lande – og det er i kroppen. Når først de følelsesmæssige symptomer har sat sig i kroppen, så er det ikke længere muligt kun at behandle med samtale. Her er det vigtigt med en anerkendelse af, at følelsesmæssige udfordringer i høj grad bor i kroppen og dermed også skal forløses i kroppen.

Kropsterapien tager netop det udgangspunkt og derfor består behandling i hos mig altid i en kombination af samtale og kropsbehandling.

I det etablerede sundhedssystem findes der forskellige behandlingsformer, som hver især har en indgangsvinkel til at arbejde med en skadet krop eller et belastet sind. Mange føler sig dog ikke mødt og oplever ikke at blive forstået. Udfordringen er måske, at det etablerede sundhedssystem ikke altid arbejder tilstrækkeligt med anerkendelsen af, at krop og psyke hænger sammen.

Når vi behandler psyken, påvirker vi kroppen, og når vi arbejder med kroppen, påvirkes psyken. Derfor betragter jeg kropsterapien, som et ekstremt vigtigt redskab i arbejdet med BÅDE fysiske og psykiske udfordringer.

3 GODE GRUNDE TIL AT FÅ KROPSTERAPI:

  1. Hvis du ønsker at arbejde med fysisk og følelsesmæssig smerte: Kropsterapi kan være effektfuldt, hvis du ønsker at lindre fysisk smerte og ubehag samt arbejde med følelsesmæssige spændinger, der manifesterer sig i kroppen.

  2. Hvis du ønsker at styrke din kropsbevidsthed: Kropsterapi kan hjælpe med at øge din bevidsthed om kroppen, så du bliver bedre til at forbinde dig med den. Det er nyttigt for de fleste mennesker – men særligt for dig, der oplever stress, angst eller depression.

  3. Hvis du ønsker at arbejde med at helbrede dine tidligere traumer: I kropsterapien kan vi sammen arbejde med at behandle de traumer, der kan være gemt og som i dag sætter sine spor i kroppen. Denne tilgang er relevant uanset traumets størrelse og varighed, og uanset om traumet skyldes en fysiske eller følelsesmæssig overbelastning.

Hvordan vælger du den rigtige kropsterapeut?

  • Føler du dig set og hørt som klient?
  • Føler du dig tryg i behandlerens selskab?
  • Giver behandlingsformen mening for dig (kropsterapi kan opleves meget anderledes ift. traditionel behandling, såsom fysioterapi, kiropraktik, psykologisk rådgivning mv.)
  • Rammer behandlingen de problematikker, du kommer med?
  • Formår behandleren at skabe en større forståelse for, hvorfor dine problematikker er opstået, og hvad du skal gøre for at undgå, de opstår igen.

Kropsterapeuten skal selvfølgelig have sin faglighed på plads, og her kan et godt minimumskriterium være, at han/hun har en opdateret RAB-godkendelse. Men som du kan se af ovenstående er det mindst ligeså vigtigt at føle sig mødt af terapeuten under hele behandlingen

Kropsterapeutisk behandling med fokus på nervesystemet

Hos mig er omdrejningspunktet altid nervesystemet og dets indvirkning på vores fysiske og mentale sundhed. Alle de indtryk vi rammes af gennem livet lejrer sig i kroppen, og vores mentale og fysiske sundhed er således en helhed, der ikke er mulig at adskille. Formålet med behandlingen er at genoprette balancen i nervesystemet og sætte gang i kroppens egne naturlige helbredelsesprocesser.

èn enkelt behandling eller et forløb?

Enkelte skader og skavanker kan lindres med én gang intensiv kropsbehandling. Ofte er der brug for mere, men de fleste vil allerede efter første behandling opleve en forskel. Der er typisk brug for et lidt længere forløb af typisk 3-5 behandlinger, før den ønskede effekt viser sig. Om der er brug for mere, afhænger i høj grad af, hvad du kommer med. Uanset problemstillingen lægger vi sammen en individuel plan, som du er tryg med, og som løbende justeres efter behov. Første gang en klient kommer til kropsterapi, plejer jeg at sige, at den første behandling viser, om vedkommende skal komme igen og i givet fald hvor ofte.

Kropsterapi i Århus & Odder

Jeg arbejde fra min klinik hos Favn i Jægergårdsgade i Århus samt på min hjemmeklinik i Boulstrup uden for Odder. Klinikkerne har forskellige udtryk, men fælles for dem begge er, at rammerne er rolige og er med til at skabe en nærværende og tryg atmosfære for selve behandlingen. De fleste vælger at benytte den klinik, der ligger tættest på bopælen, mens andre vælger at køre fra Århus til Odder (eller omvendt), fordi de oplever atmosfæren netop der passer bedre til dem.

Kropsbehandling for børn og unge - en observation

Vi lever i en privilegeret tid, hvor vi har adgang til et hav af muligheder, og hvor vi forventes at kunne træffe rationelle og velovervejede valg til gavn for os selv og vores nærmeste. Men vi lever også i en tid, hvor det at være menneske bliver mødt med et stigende antal krav. Hver alder har sine krav, og uanset om man er barn, ung, eller voksen, så oplever mange mennesker et stigende pres om at leve op til omverdenens forventninger – og nogle gange med stress- eller angstsymptomer til følge. Samtidig er der mange følelser som vrede, skyld og sorg som vi kommer til at undertrykke og holde inde eller flygter fra. Jeg oplever et stigende antal yngre klienter i min klinik, for hvem presset har været for massivt i for lang tid. Nogle af deres problemer er så ødelæggende , at de slet ikke burde forekomme i børne-og ungdomsårene:

Børn kommer med diagnoser i form ADD/ADHD, angst, depressive træk og skolevægring. De er hårdt ramt i en alt for tidlig alder, og hjælpeforstaltningerne er ikke så veludbyggede, som for voksne. Vi har ikke tradition for at sygemelde børn fra skolen på samme måde som vi sygemelder voksne fra arbejdsmarkedet. Det stiller store krav primært til barnet men også til forældrene, som oftest er på overarbejde i døgnets 24 timer. Her er der ofte brug for hjælp til både børn og forældre.

Unge og unge voksne rammes i højere grad end tidligere af et stigende forventningspres fra omverdenen – og fra dem selv! Mange teenagere har en oplevelse af at skulle være ”rigtige” ift. tidens trends på de sociale medier, samtidig med de skal balancere venne-/venindefronten og fritidsaktiviteterne. Når de bliver ældre og flytter hjemmefra kommer en årrække, hvor de skal levere på uddannelsesfronten eller på det første ”rigtigt” arbejde. Selvom studietiden kan være spændende og udviklende, er det for mange unge studerende også en krævende tid, hvor forventningskrav, præstationsangst, stress og ensomhed kan blive daglige medspillere