Behandling af stress i Århus & omegn

Kropsterapi mod stress

Vores nervesystem reagerer automatisk på stress, uden at vi kan kontrollere det bevidst. Det betyder, at vores krop reagerer før vores tanker og beslutninger om, hvordan vi vil håndtere stress. Derfor er det også vigtigt at behandle stress gennem kroppen og ikke kun arbejde med det kognitivt. Når jeg arbejder med en stresset krop og et stresset sind, er mit største fokus at skabe balance i nervesystemet gennem behandling af kroppen. Herudover arbejder jeg med frigøre åndedrættet og lindre de muskelspændinger, der ALTID er påvirkede, når man er stresset. Herefter kan vi sammen arbejde med de bagvedliggende årsager til, at stressen har ramt netop dig.

Hvornår opstår stress?

Stress opstår blandt andet, når din krop og dit sind har været under pres i en længere periode. Der er sjældent én udløsende årsag, og det er i behandlingen derfor vigtigt at komme omkring hele din livssituation for at afdække, hvilke dele af dit liv, der har ført til stress.

Stress kan opstå af forskellige årsager, og det varierer fra person til person. 

Det er vigtigt at bemærke, at stressreaktionen er en naturlig reaktion på udfordringer og pres i vores liv, men hvis stressniveauet bliver for højt eller vedvarende over en længere periode, kan det have negative konsekvenser for vores helbred og velvære.

  • Arbejdspres: Mange mennesker oplever stress på grund af for høje krav og forventninger på arbejdspladsen, stramme deadlines og manglende kontrol over egne arbejdsopgaver.
  • Personlige problemer: Udfordringer i den nære familie fx med forældre, ægtefælle eller børn, økonomiske problemer, udfordringer med helbredet eller personlige problemer.
  • Store forandringer: Store livsændringer, som fx en flytning, jobskifte eller dødsfald gør fremtiden usikker og uvis.
  • Sociale faktorer: Isolation, ensomhed eller konflikter med venner eller familie kan også forårsage stress.
  • Traumer: Tidligere traumatiske oplevelser, såsom overgreb eller vold. Den (eller de) traumatiske oplevelser kan være udløsende årsager, selvom de forekommer mange år, før stressen viser sig.

Typiske symptomer på stress?

  • Fysiske symptomer: Muskelsmerter, hovedpine, søvnproblemer, træthed, fordøjelsesproblemer, svimmelhed, hjertebanken og fysisk udmattelse.
  • Psykiske symptomer: Angst, irritabilitet, depressive tanker, følelsesmæssig ustabilitet, koncentrationsproblemer, hukommelsesbesvær/glemsomhed og en følelse af overvældelse.
  • Adfærdsmæssige symptomer: Social isolation, øget brug af stimulanser, manglende evne til at slappe af eller nyde fritidsaktiviteter og sociale sammenhænge.

Hvordan behandler man stress med kropsterapi?

Nervesystemets reaktion på stress ligger uden for vores bevidste kontrol, og det er derfor vigtigt at nærme sig stress gennem kroppen først. Først når kroppen er i balance, er det muligt at arbejde på årsagerne til stresstilstanden, og derigennem finde vejen til, hvordan stressen mindskes – både på den kort og den lange bane.

Jeg behandler nervesystemet gennem kroppen ved at løsne åndedrætsmusklerne, afspænde strukturerne omkring nakke og kranium og aktivere de vitale områder i nervesystemet, der hjælper med at holde kroppen i balance, når den er i en stresstilstand. Når de vitale dele af nervesystemet aktiveres, reduceres virkningerne af stress på kroppen. Vejrtrækningen bliver mere fri, lungekapaciteten udvides, og pulsen falder. Kroppen bruger ikke længere den samme energi på at mobilisere muskler og cirkulere adrenalin og kortisol i blodet. I stedet er kroppen i stand til at aktivere de vedligeholdelsesprocesser, der kræves for selvhelbredelse.

Hvad er åndedrættets betydning for stress?

Sammentrækningen af kroppens muskler påvirke åndedrætsmuskulaturen og dermed vejrtrækningen- Mange oplever dette som en overfladisk vejrtrækning, der primært arbejder øverst i brystkassen. Hvis du har prøvet det, ved du også, at det kan føles som åndedrætsbesvær, hvor du får en oplevelse af ikke at kunne trække vejret frit og ”helt i bund”. Af samme grund oplever mange stressramte en følelse af angst for ikke at kunne trække vejret ordentligt, hvilket i sig selv kan øge stressniveauet.

Få styr på nervesystemet

Nerversystemet spiller en central rolle i behandlingen af stress. Et velafbalanceret nervesystem giver dig mulighed for at veksle mellem tilstande af hvile og restitution samt parathed til at tackle udfordringer.

Vores autonome nervesystem består af to forgrenede dele; det sympatiske og parasympatiske nervesystem, som kontrollerer de automatiske funktioner i vores krop, såsom hjerteslag, vejrtrækning, fordøjelse og kropstemperatur. Det sympatiske nervesystem aktiveres, når kroppen oplever stress eller fare, også kendt som “kamp eller flugt”-respons. Det sympatiske nervesystem forårsager en række fysiske forandringer, som øger vores evne til at reagere på en potentiel trussel, såsom hurtigere hjerteslag, øget blodtryk, øget vejrtrækning, udvidelse af pupillerne og frigivelse af adrenalin i blodbanen. Dette øger vores fysiske ydeevne og hjælper os med at tackle den akutte trussel.

På den anden side aktiveres det parasympatiske nervesystem i situationer, hvor kroppen har brug for at slappe af og genoprette balance. Det parasympatiske nervesystem sænker vores hjertefrekvens, normaliserer blodtrykket, øger fordøjelsen og fremmer kroppens heling og vævregenerering. Det parasympatiske nervesystem aktiveres normalt, når vi er afslappede, sover eller nyder en stille aktivitet.

Begge disse systemer er vigtige for at opretholde kroppens balance og sundhed, og det er vigtigt, at de fungerer sammen i harmoni. Problemer kan opstå, når det sympatiske nervesystem aktiveres for ofte eller i længere perioder, hvilket kan føre til kronisk stress og sundhedsmæssige problemer.

Hvordan forebygger jeg stress?

For at forebygge eller undgå stress er det afgørende at opretholde en balance mellem det, vi giver, og det, vi modtager. Det betyder at tage vare på vores fysiske, følelsesmæssige og mentale behov, samt at søge støtte og lære at uddelegere opgaver, når det er nødvendigt. Derudover kan mindfulness-praksis såsom meditation og yoga hjælpe med at reducere stress ved at fremme afslapning og fokus.

Det er også vigtigt at identificere og undgå stresstriggere og give tid til egenomsorgsaktiviteter, såsom at tilbringe tid med sine kære, dyrke hobbyer og få nok søvn og motion.

Ved at adressere stress gennem kroppen og nervesystemet er det muligt at reducere dets virkninger og forhindre udbrændthed. At opretholde en balance mellem at give og modtage og praktisere egenomsorgsaktiviteter kan også hjælpe med at forebygge stress. Det er vigtigt at passe på sig selv for at leve et sundt og tilfredsstillende liv.

Kan jeg få tilskud til behandling af stress?

Jeg samarbejder i dag med enkelte forsikringsselskaber, som har godkendt. Manuvision kropsterapi som en egnet behandlingsform mod stress. Her tilbydes forsikringstagerne behandlingsforløb, som er afgørende for deres vej ud af stressen. Ofte tilbydes klienterne kombinationsbehandling, som består af kombinerede kropsterapeut- og psykologbehandlinger