Erhverv

FRANK LØSSL tilbyder skræddersyet aftale om RAB-godkendt kropsterapi som supplement til de etablerede sundhedsordninger. 

Virksomhedsordning

Det er vigtigt for mig, at I som virksomhed får relevant information retur. På den måde kan I reagere rettidigt på problematikker, der ellers kan føre til længerevarende sygdom, hvilket i sidste ende kan påvirke den enkelte, afdelingen eller hele virksomheden.

Til forskel fra mere kendte behandlingsmetoder, som fx kiropraktik, fysioterapi eller psykologhjælp, anerkender kropsterapien, at psykiske belastning sætter spor i kroppen – hvilket bør behandles gennem kroppen. Rationel forståelse og mentale strategier kan være gode, men kroppen vælger selv, hvordan den reagerer i pressede situationer. Og kroppen har det med at hæve stemmen, indtil den bliver hørt.   

Netop her har kropsterapien noget særligt at tilbyde, fordi behandlingen hjælper medarbejderen med at slippe de fysiske begrænser, der manifesterer sig i kroppen. Derved bliver det også muligt at genfinde trivsel og balance i arbejdslivet. 

Jeg er RAB-godkendt under Styrelsen for Patientsikkerhed og samarbejder i den forbindelse med flere forsikringsselskaber.

Virksomhedsordningen indeholder:

En virksomhedsordning indeholder: 

  • Indledende møde med gennemgang af behandlingsmetode samt kobling til evt. eksisterende sundhedsordning. 
  • Kompetent og nærværende rådgivning til medarbejdere og evt. kontaktperson i virksomheden. 
  • Kropsterapeutisk behandlingsforløb, der er skræddersyet til den enkelte medarbejder, og de udfordringer vedkommende oplever.  
  • Løbende sparring omkring fysiske og mentale udfordringer på individuelt og/eller organisatorisk niveau. 
  • Tilbageløb af relevante informationer, så trivslen på arbejdspladsen højnes. Informationen kan være rettet til relevante ledere, kolleger eller HR-funktionen. 
  • Kort responstid ved akutte problematikker. 

NB: Der vil naturligvis være fortrolighed mellem mig som behandler og klienten. Der videregives aldrig private eller personfølsomme oplysninger uden samtykke fra medarbejderen. 

Eksempel på klippekortsordning:

10 behandlinger á 60 minutters varighed: kr. 9.500,-.  

Klippekortet kan fordeles på flere medarbejdere. 

Behandlingerne foregår som udgangspunkt på klinikkerne i Århus eller Odder. 

Gennem de sidste 20 år har jeg rådgivet virksomhedsledere, HR-afdelinger og medarbejdere i fysisk og psykisk arbejdsmiljø. I kan læse mere om mine øvrige arbejdsmiljøfaglige ydelser på Sikker Ledelses’ hjemmeside: http://sikkerledelse.dk/